Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán:

+ Thanh toán tiền mặt trực tiếp: Quý khách có thể nhận sản phẩm, kiểm tra đúng số lượng, đúng sản phẩm sau đó sẽ thanh toán tiền mặt theo bill. (Vui lòng giữ lại các chứng từ để đối chiếu khi cần thiết).

+ Thanh toán chuyển khoản:  Áp dụng với khách ở tỉnh sẽ thanh toán qua chuyển khoản

 

 

 

Trang chủ Danh mục Facebook Zalo Tài khoản